fbpx
 

Quản Trị Quan Hệ Lao Động 2020 – Những Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO

Quản trị quan hệ lao động 2019

Quản Trị Quan Hệ Lao Động 2020 – Những Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO

Last Updated on

Quan hệ lao động (Labor relations) là những mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa các cá nhân hay tập thể người lao động đối với người sử dụng lao động. Việc quản lý quan hệ lao động không chỉ là quản lý tiền lương, chính sách đối với người lao động mà còn là quản lý về các thủ tục tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước.

Xem thêm: Chương Trình Kiểm Tra – Hoàn Thiện Hồ Sơ Pháp Lý Của Doanh Nghiệp

Quản trị quan hệ lao động 2019

Quản trị quan hệ lao động 2019

Quản trị quan hệ lao động phải đồng thời kiểm soát và tối ưu được:

 • Quan hệ hai chiều giữa doanh nghiệp và người lao động.
 • Tuân thủ quan hệ lao động và các khoản bảo hiểm bắt buộc .
 • Quản lý được nghĩa vụ thuế và chi phí thuế liên quan đến tiền lương.
 • Kết nối với văn hóa kinh doanh – chính sách nhân sự – chính sách quản trị nguồn nhân lực – kết quả kinh doanh – tri thức và nguồn lực kinh doanh.
 • Quản lý được hệ thống hồ sơ – dữ liệu – thông tin về quan hệ lao động như một tài sản có giá trị.

Những thủ tục cần VIVA phối hợp hoàn thiện trong tháng 12 năm 2019:

Quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động

 1. Các loại hợp đồng lao động, thư mời nhận việc, thư thông báo / xác nhận thu nhập… để thiết lập quan hệ lao động, các cam kết chống sung đột lợi ích, cạnh tranh không lành mạnh…
 2. Hệ thống hồ sơ nhân viên, dữ liệu về nhân viên để đáp ứng thủ tục tuân thủ và là căn cứ để phân tích năng lực.
 3. Tính lương và thưởng cuối năm 2019 và kế hoạch năm 2020: Thu thập dữ liệu chuẩn về toàn bộ nhân viên và đánh giá năng lực – vị trí công việc hiện tại. Thu thập dữ liệu và đánh giá về kết quả và thái độ công việc năm 2020. Đề xuất mức thưởng, lương bổ sung của năm 2020. Phỏng vấn trực tiếp và đề xuất lộ trình nghề nghiệp, thu nhập cho năm 2020, định hướng sự phát triển và gắn bó dài hạn với các nhân sự có tiềm năng. Lập phiếu lương, thưởng theo mẫu chuẩn, in ấn và trình Giám đốc ký duyệt và gửi vào từng bao thư kèm theo thư chúc tết của Giám đốc. Lập thư thông báo vị trí, mục tiêu nghề nghiệp, lương và phúc lợi năm 2020, in ấn và trình Giám đốc duyệt và gửi tới từng nhân viên.
 4. Tái ký hợp đồng, lập phụ lục hợp đồng cho năm 2020 theo phạm vi công việc – cấu trúc thu nhập mới.

 

Tuân thủ quan hệ lao động và các khoản bảo hiểm bắt buộc

 1. Hoàn chỉnh bộ chứng từ lương – chi phí lương – các khoản trích theo lương từng tháng… Cân bằng và tối ưu hóa các khoản trích theo lương.
 2. Kiểm tra tính đầy đủ – chính xác của từng báo cáo về lao động – bảo hiểm – thuế TNCN.
 3. Phân tích tổng quỹ lương – các khoản trích theo lương – chi phí thuế TNCN, đối chiếu tình hình chi trả cho nhân viên và các khoản phải trả phải nộp cho nhà nước.

 

Quản lý được nghĩa vụ thuế và chi phí thuế liên quan đến tiền lương

 1. Phân loại – hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho các nhân viên thuộc diện được ủy quyền quyết toán tại doanh nghiệp.
 2. Phân loại và phát hành biên khai khấu trừ thuế – thư xác nhận thu nhập cho nhân viên không thuộc diện được ủy quyền.
 3. Thu thập thư xác nhận thu nhập từ công ty mẹ đối với lao động nước ngoài.
 4. Soát xét và dự toán chi phí thuế TNCN phát sinh, thủ tục quyết toán thuế 2019 cho doanh nghiệp, cho từng nhân viên.
 5. Soát xét cấu trúc chi phí lương theo cấu trúc doanh thu và các quy định hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

Kết nối với văn hóa kinh doanh – chính sách nhân sự – chính sách quản trị nguồn nhân lực – kết quả kinh doanh – tri thức và nguồn lực kinh doanh 

 1. Đánh giá lại hệ sơ đồ tổ chức, quy trình tác nghiệp.
 2. Đánh giá lại quy chế tổ chức điều hành.
 3. Đánh giá lại hệ thống bảng mô tả công việc.
 4. Đánh giá lại hệ thống quy chế chính sách về lao động tiền lương bao gồm Nội quy – kỷ luật lao động, chính sách lương thưởng và phúc lợi, chính sách tuyển dụng – đào tạo – phát triển và khai thác nguồn nhân lực. Cập nhật, lường trước và kiểm soát các chi phí phát sinh liên quan đến lao động tiền lương.
 5. Quỹ lương, quản trị chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương.
 6. Tuân thủ tối ưu về quan hệ lao động theo pháp luật hiện hành.
 7. Chính sách về bảo mật thông tin, chống xung đột lợi ích, quy tắc hành xử…
 8. Văn hóa doanh nghiệp.

 

Quản lý được hệ thống hồ sơ – dữ liệu – thông tin về quan hệ lao động như một tài sản có giá trị

 1. Thiết lập danh mục hồ sơ nhân sự bắt buộc phải lưu trữ.
 2. Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hồ sơ trên, bao gồm lưu hồ sơ gốc và scan lên máy tính để đảm bảo khả năng sẵn sàng cung cấp – giải trình trước mọi yêu cầu từ các cơ quan nhà nước, các nhu cầu quản lý nội bộ.
 3. Thiết lập và duy trì hệ thống biểu mẫu để quản trị quan hệ lao động từ năm 2020.
 4. Kiểm toán nội bộ, đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp.
 5. Quản lý việc bàn giao – khai thác – sử dụng theo qui trình ISO và triết lý Kaizen 5S.

 

Về Chúng Tôi

 • VIVA BCS hoạt động từ 2006 trên nền tảng chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp và kiểm toán. Chúng tôi cung cấp hệ thống các dịch vụ tư vấn và thực thi các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan chứ năng và các chính sách quản lý nội bộ được may đo riêng biệt.
 • Hoạt động của VIVA hỗ trợ trực tiếp cho các CEO, doanh nhân và nhà quản trị doanh nghiệp dựa trên 05 trụ cột cơ bản trong quản trị kinh doanh gồm: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng.
 • Chúng tôi hướng tới và duy trì sự ưu việt về khả năng chuyên môn – kỹ năng thạo nghề – tính hiệu quả về chi phí kinh doanh trong từng công việc mà bạn ủy thác cho VIVA. VIVA mang đến cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ theo cách may đo, vượt qua các giới hạn thông thường, tạo nguồn lực và cảm hứng phát triển kinh doanh cho hằng ngàn doanh nhân trong và ngoài nước.
 • Phục vụ với tư cách là người thạo nghề, chúng tôi hướng tới việc những gì khách hàng cần thiết phải làm là chỉ cần cho VIVA biết mục tiêu và duyệt kết quả cuối cùng, như cách chúng tôi đã phục thành công cho hằng ngàn khách hàng từ đầu những năm 2000 đến nay.
 • Chúng tôi ưu tiên nhận ở khách hàng sự khen ngợi và tín nhiệm, giá trị vật chất khác chỉ là hệ quả, sự tưởng thưởng từ những gì chúng tôi đã cống hiến, đóng góp cho khách hàng.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

Các Thủ Tục Tuân Thủ Trong Quản Lý QHLĐ ở Việt Nam

03 Lưu Ý Về Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Khoản Trích Theo Lương

Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động

Quản Lý Chủ Động Các Thủ Tục Tuân Thủ Về Lao Động Tiền Lương

 

Summary
Quản Trị Quan Hệ Lao Động 2019 - Các Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO
Article Name
Quản Trị Quan Hệ Lao Động 2019 - Các Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO
Description
Quản trị quan hệ lao động phải đồng thời kiểm soát và tối ưu được: Quan hệ hai chiều giữa doanh nghiệp và người lao động, bảo hiểm, nghĩa vụ thuế và...
Author
Publisher Name
VIVA Business Consulting
Publisher Logo