fbpx
 

Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động – Các Trường Hợp Cần Lưu ý

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động – Các Trường Hợp Cần Lưu ý

Last Updated on


Giấy phép lao động là một loại giấy tờ quan trọng khi người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Việc chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động khá phức tạp. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu về các giấy tờ cần thiết cho một bộ hồ sơ đủ và đúng, chúng ta cần phải hiểu rõ về các đối tượng người lao động nước ngoài có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

02 nhóm đối tượng nước ngoài có thể làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam:

1. Người lao động nước ngoài được điều động trong nội bộ doanh nghiệp với vị trí quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập trên lãnh thổ Việt Nam. Là người được điều động tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp ở nước ngoài đến và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng. Trong đó:

A) Chuyên gia là người lao động nước ngoài:

 • Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài.
 • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

B) Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài:

 • Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.
 • Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

C) Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

 

2. Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, theo qui định các đối tượng được miễn Giấy phép lao động không cần phải làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, thay vào đó cần phải có đầy đủ giấy tờ để làm hồ sơ xin miễn cấp giấy phép lao động.

 

Các loại hồ sơ xin cấp giấy phép lao động: 

Hồ sơ xin cấp xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam bao gổm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
  • Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.
  • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động .
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Đối với một số nghề, công việc, văn bản chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng các giấy tờ sau đây:
  1. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.
  2. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
  3. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:
   + Đối với người lao động được điều động nội bộ phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại trụ sở của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng;
   + Đối với người lao động nước ngoài khi thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
   + Đối với người lao động nước ngoài theo trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
   + Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
   + Đối với người lao động nước ngoài là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
   + Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó.

Xem thêm: Thay Đổi Về Cấp Giấy Phép Cho Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam

 

Một số trường hợp đặc biệt cần sự tư vấn trực tiếp từ VIVA BCS

 • Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.
 • Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động.
 • Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động.

 

Hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

 • Các giấy tờ quy định  cần có là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực.
 • Nếu các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam từ trước năm 2006, Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên sâu gồm Luật kinh doanh -  Kế toán tài chính - Quản lý thuế - Quản trị quan hệ lao  động - Thủ tục hành chính trong kinh doanh cùng với  sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

Qui Định Và Hướng Dẫn Về Giấy Phép Lao Động Tại Việt Nam

Thủ Tục Xin Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Ở Việt Nam

Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam – Điều kiện Và Các Lưu Ý

Thay Đổi Về Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Hồ Sơ Và Thủ Tục Tuân Thủ Dành Cho Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam

Summary
Đối Tượng & Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động | VIVA BCS
Article Name
Đối Tượng & Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Lao Động | VIVA BCS
Description
Đối tượng, yêu cầu chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ngoài ra cần phải lưu ý hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.
Author
Publisher Name
VIVA Business Consulting
Publisher Logo