fbpx
 

Dịch Vụ Cố Vấn Và Quản Trị Các Thủ Tục Tuân Thủ Trong Kinh Doanh

Thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Dịch Vụ Cố Vấn Và Quản Trị Các Thủ Tục Tuân Thủ Trong Kinh Doanh

Last Updated on

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng.

Như là một nguồn lực, một cách tay hỗ trợ trực tiến cho Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, các nhà quản lý. Quí khách sẽ có được một văn phòng, một đối tác, một chuyên gia đắc lực luôn bên cạnh để mỗi ngày cùng đồng hành và xử lý các giao dịch trong kinh doanh theo cách thạo nghề.

Thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Thủ tục tuân thủ trong kinh doanh

Chúng tôi xin được giới thiệu Dịch vụ cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, hỗ trợ trực tiếp cho các cấp quản lý, gồm 05 lĩnh vực chính:

Phần 1

Gia nhập thị trường và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến việc bàn giao một doanh nghiệp ở trạng thái hoàn hảo sẵn sàng hoạt động mà còn giúp kiến tạo và cung cấp các nguồn lực để giúp khách hàng phát triển hiệu quả, bền vững.

 1. Định hướng và sự đảm bảo của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh.
 2. Lĩnh vực ngành nghề và các ưu đãi từ nhà nước.
 3. Lựa chọn mô hình doanh nghiệp.
 4. Địa điểm đặt trụ sở.
 5. Tên doanh nghiệp và tên thương mại.
 6. Vốn điều lệ và vốn đầu tư.
 7. Người đại diện theo pháp luật.
 8. Con dấu và các qui tắc.
 9. Điều lệ và quản trị quan hệ cổ đông.
 10. Các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh cần thực hiện sau khi đăng ký.
 11. Chi nhánh, văn phòng đại diện và các địa điểm kinh doanh khác.
 12. Giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bằng kinh nghiệm chuyên môn dày dạn, VIVA BCS tự hào am tường từng khía cạnh và khả năng xâu chuỗi theo hệ thống, từ đó giúp khách hàng may đo chính xác và tối ưu mọi thủ tục tuân thủ trong kinh doanh liên quan đến việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp ở Việt Nam. Chúng tôi không chỉ hiểu sâu để đưa ra các tư vấn vượt qua giới hạn thông thương, vượt lên cả mong đợi, chúng tôi đồng thời cung cấp nguồn lực và đảm bảo cho tư vấn của mình luôn mang lại lợi ích đột phá, dài hạn cho khách hàng.

VIVA cùng các doanh nhân góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp, tạo ra ngày càng nhiều hơn việc làm cho cộng đồng.

Phần 2

Vận hành và quản trị hoạt động kinh doanh theo quy định địa phương

VIVA là người cung cấp các tiêu chuẩn thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, góc nhìn về quản trị doanh nghiệp và các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp. VIVA là bảo chứng cho các hoạt động kinh doanh lành mạnh, tử tế và tuân thủ của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp thông tin – giải pháp – nguồn lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ qui định địa phương, phát triển bài bản và bền vững, cùng các nhà quản lý doanh nghiệp, chúng tôi kiến tạo và bảo vệ các giá trị tốt đẹp trong kinh doanh tại Việt Nam.

 1. Tạo lập – lưu trữ – quản lý hồ sơ trong kinh doanh.
 2. Quản lý thuế.
 3. Quản lý quan hệ lao động và tiền lương.
 4. Quản lý hệ thống kế toán và các báo cáo.
 5. Kiếm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
 6. Quản lý quan hệ với nhà cung cấp.
 7. Quản lý hợp đồng kinh doanh.
 8. Quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ nhãn nhiệu.
 9. Tuân thủ và áp dụng chính sách, qui định về kinh doanh theo luật pháp địa phương.

Với vai trò như một tổng trợ lý, là cánh tay nối dài giúp các CEO quản trị và điều hành doanh nghiệp. Khi cần sẽ hành động như một người bảo vệ, người vận chuyển để giúp CEO thiết lập và thực thi các mục tiêu kinh doanh, giải quyết tức thời các thách thức. Trở thành một công cụ – sự tiện ích, nguồn lực tin cậy  – là lựa chọn số 1 trong kinh doanh của các CEO.

Phần 3

Quản trị  – định giá và mua bán doanh nghiệp

Chúng tôi giúp định hướng xây dựng – khai thác và phát triển các nguồn lực, chỉ số sức khoẻ doanh nghiệp. Giúp chỉ ra những thay đổi cần thiết về hệ thống tài chính, cơ cấu thành phần cổ đông hoặc cấu trúc doanh nghiệp. Giúp đưa ra các quyết định như các hoạt động bán hàng hoặc loại bỏ các hoạt động làm ăn không có lãi hoặc không mang tính mấu chốt, để tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị cao.

 1. Cấu trúc vốn và Quản trị nguồn vốn.
 2. Quản trị tài sản.
 3. Quản lý chi phí và kết quả kinh doanh.
 4. Hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
 5. Tín nhiệm doanh nghiệp.
 6. Định giá doanh nghiệp.
 7. Mua bán doanh nghiệp – Chuyển nhượng vốn.
 8. Chứng khoán hoá doanh nghiệp – Cổ phần hoá và niêm yết.
 9. Công nghệ thông tin.
 10. ISO, Kaizen 5S.

Các hành động quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh giúp tập hợp và phản ánh đẩy đủ lịch sử – hiện trạng – tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin để quản trị điều hành cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Cổ đông. Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, mua bán doanh nghiệp, đầu tư vào các doanh nghiệp. Làm rõ các cơ hội và tiềm năng phát triển cho tương lai của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng trong việc mở rộng các khoản vay, bảo lãnh và các điều kiện tín dụng. Cung cấp thông tin thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, làm cơ sở đàm phán về tín dụng thương mại với các nhà cung cấp. Cung cấp thông tin cho khách hàng, nhất là khi cần tham gia các dự án đấu thầu. Là bước chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết.

Phần 4

Tái cấu trúc doanh nghiệp – sàng lọc và cách rút khỏi thị trường

 1. Tái cấu trúc vốn.
 2. Tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư kinh doanh.
 3. Thành lập và đầu tư vào công ty con.
 4. Kế hoạch và thủ tục giải thể – phá sản doanh nghiệp.

Tái cấu trúc bao gồm chiến lược kinh doanh, quản trị, cơ cấu vốn để chủ động kiểm soát rủi ro, tối ưu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, mở rộng hoặc thu hẹp qui mô kinh doanh theo cách tối ưu.

Phần 5

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro – những yếu tố ảnh hưởng tới sự tồn tại, tăng trưởng lợi nhuận: Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ; Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước; Những rủi ro về ngoại hối; Những thay đổi về tỷ lệ lãi suất; Sự phụ thuộc vào những cán bộ chủ chốt. Sự phụ thuộc vào một số ít các khách hàng, nhà cung cấp hoặc các dự án trong nội bộ công ty. Những thay đổi về giá nguyên liệu thô. Sự hợp nhất giữa các đối thủ cạnh tranh hoặc các công ty mới tham gia vào ngành; Những tranh chấp cụ thể đã bắt đầu phát sinh hoặc bị mang ra toà. Triển vọng của (các) ngành liên quan có ảnh hưởng tới hoạt động ngành kinh doanh chính:

 1. Quản trị rủi ro về thuế.
 2. Quản trị rủi ro về quan hệ lao động – tranh chấp lao động.
 3. Quản trị rủi ro về chính sách và pháp luật trong kinh doanh.
 4. Quản trị rủi ro trong hợp đồng kinh tế và thương mại quốc tế.

CÁCH THỨC VÀ NGUỒN LỰC VIVA THỰC HIỆN DỊCH VỤ QUẢN TRỊ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

Chúng tôi hướng tới việc những gì khách hàng cần thiết phải làm là chỉ cần cho VIVA biết mục tiêu và duyệt kết quả cuối cùng, như cách chúng tôi đã phục thành công cho hằng ngàn khách hàng từ đầu những năm 2000 đến nay.

 

Qui trình 05 bước thực hiện dịch vụ của VIVA

 1. Hiểu về yêu cầu từ khách hàng.
 2. May đo và đề xuất giải pháp đột phá.
 3. Kiểm toán nội bộ hiện trạng để nhận diện rủi ro.
 4. Tư vấn các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, áp dụng và triển khai, thực thi và bàn giao kết quả cuối cùng.
 5. Liên hệ chặt chẽ để tiếp tục phát triển giá trị công việc đã bàn giao. Ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp nguồn lực qua hệ thống email, điện thoại, thư quản lý…

 

Nguồn lực để đảm bảo

 1. Nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn từ năm 2006. Am hiểu văn hóa và nguồn lực địa phương và tác phong chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu các khách hàng khó tính là các công ty đa quốc gia đến từ Châu Âu, US, Nhật Bản…
 2. Đội ngũ thạo nghề được đào tạo từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc… thông thạo tiếng Anh và các qui tắc hành xử trong kinh doanh. Sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu đang trực tiếp giảng dạy tại các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước.
 3. Hệ thống các công ty liên kết về kiểm toán, kế toán, luật, hệ thống cơ quan nhà nước các cấp.
 4. Quy trình dịch vụ theo chuẩn ISO 9001 cho phép thiết lập và quản lý nguồn lực hiệu quả, nhận diện tức thời rủi ro và cải tiến không ngừng.
 5. Sự tin cậy và lựa chọn của khách hàng giúp VIVA không ngừng tích lũy và cải tiến để trở nên xuất sắc, vượt trội trong từng công việc, ngày càng trở nên mạnh mẽ, phá vỡ các giới hạn thông thường, vượt lên mong đợi của khách hàng.
 6. Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh ở Việt Nam từ trước năm 2006, sự trải nghiệm từ thực tế đa dạng và liên tục trên các nền tảng chuyên sâu về Luật kinh doanh – Kế toán và Tài chính doanh nghiệp – Quản lý thuế – Quan hệ lao động và tiền lương – Quản trị hành chính văn phòng… cho phép chúng tôi có khả năng nhìn nhận mỗi giao dịch trong kinh doanh một cách thấu đáo từ đó tiên lượng, đưa ra những giải pháp và cung cấp các nguồn lực thích hợp giúp khách hàng đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc.

 

Với kinh nghiệm tư vấn các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh cho hơn 1000 công ty và văn phòng đại diện nước ngoài ở Việt Nam, VIVA Business Consulting có khả năng tư vấn và thực hiện mọi yêu cầu từ phía khách hàng theo cách thực tế nhất. Chúng tôi giúp lường trước những rủi ro tiềm ẩn để khách hàng có thể đạt được kết quả cuối cùng một cách hiệu quả và đơn giản nhất.

Đăng Ký Tư Vấn


Xem thêm:

Quản Lý Hồ Sơ – Báo Cáo Trong Kinh Doanh Năm 2020

Thuế & Thủ Tục Tuân Thủ | Những Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO

Quản Trị Quan Hệ Lao Động – Những Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO

Trợ Lý Giám Đốc – Dịch Vụ Tuyển Dụng, Đào Tạo, Vận Hành, Chuyển Giao Của VIVA

Thành Lập Mới Doanh Nghiệp Tại Việt Nam – Cơ Hội Rộng Mở Và Sự Khởi Đầu Đúng Cách

Câu chuyện về Thẻ Doanh Nhân APEC – Tấm danh thiếp danh giá dành cho Doanh nhân

Chi Phí Hoạt Động Và Ngân Sách Hàng Năm Của Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Tại Việt Nam

Summary
Dịch Vụ Cố Vấn Và Quản Trị Các Thủ Tục Tuân Thủ Trong Kinh Doanh
Article Name
Dịch Vụ Cố Vấn Và Quản Trị Các Thủ Tục Tuân Thủ Trong Kinh Doanh
Description
Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi của khách hàng. Chúng tôi xin được giới thiệu Dịch vụ cố vấn và quản trị các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, hỗ trợ trực tiếp cho các cấp quản lý, gồm 05 lĩnh vực chính.
Author
Publisher Name
VIVA Business Consulting
Publisher Logo