Qui Định Mới Về Tài Khoản Ngân Hàng Của Các Tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân

tổ chức không có tư cách pháp nhân

Qui Định Mới Về Tài Khoản Ngân Hàng Của Các Tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân

Theo Thông tư số 32/2016/TT-NHNN về việc hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và theo quy định tại Thông tư này thì các tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư, văn phòng đại diện nước ngoài không thuộc đối tượng được mở tài khoản thanh toán. Nhiều tài khoản thanh toán của các tổ chức không có tư cách pháp nhân như: hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư, văn phòng đại diện nước ngoài … đã được mở trước khi Thông tư 32 có hiệu lực thi hành sẽ phải đóng trước ngày 1/3/2018.

tổ chức không có tư cách pháp nhânTuy nhiên ngày 12/2/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN, theo đó:

Trước ngày 01/03/2019, (Trước đây, yêu cầu phải thực hiện việc chuyển đổi trước ngày 01/03/2018) các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phối hợp với khách hàng là hộ gia đình, văn phòng đại diện, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoàn thành việc thực hiện ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức:

  1. Tài khoản thanh toán của cá nhân
  2. Hoặc tài khoản thanh toán của pháp nhân
  3. Hoặc tài khoản thanh toán chung
  4. Hoặc phải đóng tài khoản nếu khách có yêu cầu

Trước ngày 01/06/2018, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho khách hàng biết về việc thực hiện chuyển đổi hình thức tài khoản thanh toán; thay vì trước ngày 01/06/2017 như quy định cũ.

Đáng chú ý, Thông tư này đã không còn yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đóng tài khoản đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình, văn phòng đại diện, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Với kinh nghiệm tư vấn kinh doanh cho hơn 1000 công ty và văn phòng đại diện nước ngoài ở Việt Nam, Viva Business Consulting có khả năng tư vấn và thực hiện mọi yêu cầu từ phía khách hàng theo cách thực tế nhất. Chúng tôi giúp lường trước những rủi ro tiềm ẩn để khách hàng có thể đạt được kết quả cuối cùng một cách hiệu quả và đơn giản nhất.

Đăng Ký Tư Vấnerror: Content is protected !!