Lương tối thiểu vùng từ năm 2012 đến 2017 và xu hướng đến năm 2020

lương tối thiểu 2017

Lương tối thiểu vùng từ năm 2012 đến 2017 và xu hướng đến năm 2020

Lương tối thiểu vùng và lương cơ sở có xu hướng tăng dần theo các năm và có ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản phải nộp trích theo lương của cả doanh nghiệp lẫn người lao động. VIVA xin gửi đến Qúy khách các thông tin như sau:

lương tối thiểu 2017(* Áp dụng cho các doanh nghiệp Vùng I)

Từ ngày 01/01/2017, mức lương cơ sở là 1,210,000 đồng theo đó mức lương tối thiểu vùng ở mức 3,750,000 đồng. Từ ngày 01/07/2017, mức lương cơ sở là 1,300,000 đồng theo đó mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng lên mức 4,010,000 đồng.

Tiền lương tháng đóng BXHH, BHYT, BHTN là mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động nhưng tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở đối với BHXH, và BHYT và 20 lần mức lương tối thiểu vùng đối với BHTN.

Theo đó, từ 01/01/2017, tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu và tối đa sẽ là 3.750.000 đồng đến 24.200.000 đồng; từ 01/07/2017 tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu và tối đa dự kiến sẽ là 4.010.000 đồng đến 26.000.000 đồng.

Để tuân thủ đúng, và tối ưu các qui định của nhà nước, quản lý và kiểm soát các khoản phải trích theo lương hằng tháng, doanh nghiệp cần phải:

  • Quản lý hồ sơ nhân viên đầy đủ rõ ràng.
  • Đăng ký thang bảng lương thích hợp.
  • Soạn thảo các bộ hợp đồng lao động chặt chẽ.
  • Lập và quản lý bộ chứng từ tính lương, chi trả lương, trích nộp theo lương từng tháng.
  • Quản lý số liệu và các báo cáo tuân thủ với các cơ quan nhà nước có liên quan.

Liên hệ hotline miễn phí 18001243 hoặc support@vivabcs.com.vn để được tư  vấn trực tiếp các vấn đề về tuân thủ và quản lý các công việc về nhân sự tiền lương.error: Content is protected !!