Kiểm Tra – Hoàn Thiện và Quản Lý Giấy Phép Trong Kinh Doanh

Law, legal, legality.

Kiểm Tra – Hoàn Thiện và Quản Lý Giấy Phép Trong Kinh Doanh

Hồ sơ pháp lý trong kinh doanh liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước, mối quan hệ quản trị nộ bộ giữa các cổ đông… Trong đó có những rủi ro cần tránh, những cơ hội cần tận dụng để gia tăng lợi thế kinh doanh…

VIVA xin được đề xuất kế chăm sóc và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho Quí khách như sau:

hồ sơ pháp lý

Các mục tiêu kỹ thuật chuyên môn cơ bản:

 • Tâp hợp hệ thống giấy phép trong kinh doanh của công ty: Giấy phép đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho hàng; giấy phép hoạt động đối với các lĩnh vực đặc thù như Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, Hồ sơ định giá – chứng thư thẩm định, giấy phép hoạt động; Hồ sơ và thủ tục tuân thủ sau khi được cấp phép.
 • Tập hợp nội qui lao động và các qui chế, chính sách nội bộ: Nội qui lao động, thoả ước lao động tập thể, qui chế lương thưởng.
 • Kiểm tra và hoàn thiện: Về số lượng, về thời hạn, về hồ sơ văn bản liên quan, về những xung đột hay rủi ro tiềm tàng với hoạt động kinh doanh thực tế.
 • Tổ chức lưu trữ khoa học theo một hệ thống chuẩn.
 • Scan lên máy tính để phục vụ cho các yêu cầu khai thác và quản lý.

Các mục tiêu quản trị nội bộ:

 • Phân tích sự phù hợp giữa nội dung, hình thức của hệ thống hồ sơ pháp lý doanh nghiệp với mục tiêu, kế hoạch và triết lý kinh doanh.
 • Tư vấn hoàn chỉnh bộ điều lệ doanh nghiệp, đặc biệt là mối quan hệ giữa các cổ đông, quyền quản trị điều hành, sở hữu tài sản, phân phối lợi nhuận, thừa kế…
 • Tư vấn cách điều chỉnh hệ thống giấy phép trong kinh doanh: Lựa chọn các mô hình doanh nghiệp phù hợp; cấu trúc vốn điều lệ và vốn đầu tư; tổ chức mô hình công ty mẹ con (holding); điều chỉnh các nội dung trên giấy phép kinh doanh theo hướng phòng ngừa các rủi ro, tối ưu chi phí thuế…
 • Tư vấn cách tổ chức và hoàn thiện hệ thống tiêu chí tín nhiệm doanh nghiệp (Credit report, Know your cusotmer) để phục vụ hợp tác với khách hàng, nhà đầu tư, các đối tác.

Công việc này mang lại:

 • Một bộ hồ sơ pháp lý trong kinh doanh hoàn chỉnh, sẵn sàng cung cấp thông tin cho ban giám đốc, cho các cơ quan nhà nước, ngân hàng, đối tác theo cách chuyên nghiệp và tức thì.
 • Ban giám đốc nhận diện được các rủi ro tuân thủ với nhà nước cũng như quản trị nộ bộ, có khả năng khắc phục, lường trước và phòng ngừa, tối ưu chi phí thuế.
 • Góp phần kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp. Định hướng xây dựng – khai thác và phát triển các nguồn lực, chỉ số sức khoẻ doanh nghiệp. Giúp chỉ ra những thay đổi cần thiết về hệ thống tài chính, cơ cấu thành phần cổ đông hoặc cấu trúc doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm tư vấn cho hàng ngàn công ty đa quốc gia và văn phòng đại diện nước ngoài tại VIệt Nam, chúng tôi có khả năng thấu hiểu các mong đợi, lường trước các rủi ro để cung cấp các giải pháp theo cách may đo và thực tế để đảm bảo kết quả cuối cùng cho khách hàng.

Đăng Ký Tư Vấnerror: Content is protected !!