luật doanh nghiệp

Các Thủ Tục Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự Cần Lưu Ý Đầu Năm 2017

kế toán

Các thủ tục tuân thủ đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước khác với thủ tục tuân thủ đối với văn phòng đại diện (VPDD) nước ngoài tuy nhiên tất cả doanh nghiệp đều nên có kế hoạch kiểm toán nội bộ về tuân thủ thuế, lao động tiền lương 2016  nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm 2017.

Trong tháng 1 và quí 1 năm 2017 sẽ có nhiều thủ tục tuân thủ trong kinh doanh mà doanh nghiệp phải thực hiện. Mỗi đơn vị phải lập và nộp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo và các thủ tục liên quan trong thời gian nhất định để tránh phát sinh các khoản phạt từ các cơ quan nhà nước. Các thủ tục bao gồm:

A. Thủ tục về thuế và kế toán

1. Các công việc bắt buộc

 • Khai và nộp thuế môn bài 2017
 • Nộp thuế TNDN Quí 4 2016
 • Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Kiểm toán báo cáo tài chính 2016
 • Lập và nộp báo cáo thống kê
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn – biên lai khấu trừ thuế TNCN
 • Lập danh sách các nhân viên thuộc diện phải tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế

2. Các công việc cần lưu ý

 • Kiểm toán nội bộ hệ thống báo cáo thuế đã khai đã nộp
 • Kiểm toán lại việc nộp thuế và các biên lai nộp thuế
 • Đối chiếu lại số dư – tình trạng thuế vụ với cơ quan thuế
 • Kiểm tra việc lữu trữ hệ thống hồ sơ, sổ sách, báo cáo để phục vụ cho việc kiểm tra thuế

B. Các thủ tục về lao động tiền lương

1. Các công việc bắt buộc

 • Ký hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động cho mức lương và thu nhập mới năm 2017 cho từng nhân viên
 • Làm thủ tục điều chỉnh mức khai và nộp bảo hiểm các loại
 • Đăng ký và tu chỉnh lại hệ thống thang bậc lương, nội qui lao động, thoả ước lao động… để cập nhật các qui định, chính sách phúc lợi mới áp dụng từ đầu năm 2017

2. Các công việc cần lưu ý

 • Hoàn chỉnh thông tin về sổ quản lý nhân viên với các nội dung cần cập nhật như số ngày nghỉ, giờ làm thêm, kỷ luật, tăng lương
 • Làm thủ tục xác nhận thu nhập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các nhân viên thời vụ, nhân viên có thu nhâp trực tiếp từ nước ngoài

CHECK LIST CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ THUẾ – NHÂN SỰ – KẾ TOÁN

 

tuân thủ thuế
XEM | TẢI VỀ


Bộ phận nghiệp vụ của VIVA Business Consulting với chuyên môn sâu có và hiểu biết rõ ràng để tư vấn riêng doanh nghiệp, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước một cách hiệu quả, mang lại sự yên tâm và giúp phòng tránh các rủi ro đáng tiếc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

LIÊN HỆ
Email: support@vivabcs.com.vn
Hotline: 1800 1243error: Content is protected !!