kiem toan noi bo

Bảng Kế Hoạch Kiểm Toán Nội Bộ Năm 2017 về Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự

kiểm toán nội bộViệc kiểm toán nội bộ lại hệ thống hồ sơ báo cáo tuân thủ, đối chiếu với cơ quan nhà nước về các khoản thuế, bảo hiểm phát sinh – đã nộp – còn phải nộp của năm 2017 là cần thiết cho việc phòng ngừa nhiều rủi ro trong kinh doanh.

Các thủ tục tuân thủ đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước khác với thủ tục tuân thủ đối với văn phòng đại diện (VPDD) nước ngoài tuy nhiên tất cả doanh nghiệp đều nên có kế hoạch kiểm toán nội bộ về tuân thủ thuế, lao động tiền lương 2017 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm 2018.

Bản kế hoạch bao gồm:

A. Thủ tục về thuế và kế toán

1. Kiểm tra tính đầy đủ và đúng hạn của các hồ sơ khai thuế:

 • Thuế Giá Trị Gia Tăng
 • Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 • Thuế Thu Nhập Cá Nhân
 • Thuế Nhà Thầu
 • Thuế Môn Bài

2. Kiểm tra tình hình nộp thuế

 • Các biên lai thuế đã nộp
 • Tổng hợp số thuế đã khai
 • Tổng hợp số thuế đã nộp
 • Đối chiếu tình trạng thuế vụ với cơ quan thuế

B. Các thủ tục về lao động tiền lương

1. Hồ sơ nhân sự theo luật lao động

 • Hồ sơ nhân viên trong nước
 • Hồ sơ nhân viên nước ngoài
 • Hồ sơ giảm trừ gia cảnh
 • Hợp đồng lao động và các phụ lục
 • Bộ chứng từ lương hợp lệ
 • Hồ sơ khấu trừ thuế, biên lai khấu trừ thuế
 • Hồ sơ về thai sản, thôi việc, tai nạn

2. Các thủ tục tuân thủ trong quan hệ lao động

 • Khai trình lao động
 • Thang bậc lương
 • Khai và nộp bảo hiểm các loại
 • Khai và quyết toán thuế TNCN
 • Chứng từ chi trả
 • Đối chiếu các khoản phải nộp và đã nộp cho cơ quan nhà nước
 • Các hồ sơ và thủ tục tuân thủ cho lao động nước ngoài

2. Chi phí lương và chính sách nhân sự khác

 • Phân tích tổng quĩ lương, cấu trúc lương theo bộ phận, theo cá nhân
 • Phân tích hồ sơ nhân viên và KPIs
 • Tổng hợp ngày công, ngày phép, và các thông tin để làm căn cứ tính lương, thưởng năm 2016
 • Rà soát và cập nhật nội qui, thoả ước lao động tập thể
 • Soạn thư thông báo kết quả kinh doanh, thành tích, mức lương thưởng năm 2016 cho từng nhân viên

CHECK LIST KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHO NĂM 2018

 


XEM | TẢI VỀ


Bộ phận nghiệp vụ của VIVA Business Consulting với chuyên môn sâu trong việc kiểm toán nội bộ có và hiểu biết rõ ràng để tư vấn riêng doanh nghiệp, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước một cách hiệu quả, mang lại sự yên tâm và giúp phòng tránh các rủi ro đáng tiếc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

LIÊN HỆ
Email: support@vivabcs.com.vn
Hotline: 1800 1243error: Content is protected !!