Sổ Tay Xây Dựng Nội Quy Lao Động và Quy Tắc Hành Xử Trong Doanh Nghiệp

NQLD

Sổ Tay Xây Dựng Nội Quy Lao Động và Quy Tắc Hành Xử Trong Doanh Nghiệp

Theo quy định tại Bộ Luật Lao Động 2012, doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có bộ Nội Quy Lao Động (NQLD) bằng văn bản và đăng ký tại Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội. Các trường hợp vi phạm sau có thể dẫn đến mức phạt từ 5.000.000 tới 10.000.000 triệu đồng:

  • Không sử dụng đăng ký Nội quy lao động (NQLD) khi doanh nghiệp có hơn 10 lao động.
  • Sử dụng NQLĐ mà không đăng ký với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
  • Sử dụng NQLĐ đã hết hạn.

Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động (NQLD) không chỉ để đáp ứng yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước mà còn là một công cụ quan trọng giúp định hướng quản trị và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, phòng ngừa và bảo vệ doanh nghiệp trong những vấn đề liên quan.

Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực nội bộ , vì vậy doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ Xây dựng Nội Quy Lao Động và quy tắc hành xử trong doanh nghiệp từ các đơn vị tư vấn kinh doanh. Bộ Nội Quy Lao Động này bao gồm các nội dung chính sau:

  • Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;
  • Nguyên tắc và trật tự tại nơi làm việc;
  • An toàn và vệ sinh lao động;
  • Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và sở hữu trí tuệ;
  • Cụ thể hóa các hành vi và mức độ vi phạm kỷ luật lao động, xác định hình thức kỷ luật, trách nhiệm vật chất;
  • Nguyên tắc xử lý và ủy quyền xử lý kỷ luật lao động;
  • Quy tắc hành xử và đạo đức trong kinh doanh.

 

Tự hào là nhà tư vấn gắn với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam từ năm 2006 khi Việt Nam mới bước đầu gia nhập WTO, chúng tôi hân hạnh được chia sẻ với quí khách những tình huống, trải nghiệm và các giải pháp thực tế về quản lý các thủ tục trong kinh doanh tại Việt Nam theo quy định và văn hóa địa phương.

Với ấn phẩm Nội Quy Lao Động, VIVA Business Consulting hi vọng mang đến cho Quí khách một hệ thống những thông tin hữu ích về việc quản lý và xây dựng Nội Quy Lao Động.

VIVA Business Consulting Service Co., Ltd.

 


Nội Quy Lao Động

nội quy lao động
XEM | TẢI VỀ


 error: Content is protected !!