Ms. Hải Trương (Hari)

haitruong

Ms. Hải Trương (Hari)

haitruong

Trưởng bộ phận tài chính doanh nghiệp với nhóm 04 chuyên viên chuyên về thuế, kế toán và tài chính doanh nghiệp.

Trình độ:
Chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, Luật kinh doanh.
03 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, Kế toán quản trị và Thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt mạnh mẽ về hệ thống kế toán Việt Nam, kế toán quản trị, báo cáo tài chính, các qui định về thuế địa phương.

Lĩnh vực trải nghiệm:
Đã trải nghiệm thực tế hơn 20 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia.

Khách hàng:
Cyber advantures, Nezsch, IVS, Alembic, Stemcor…

Ngôn ngữ: Việt – Anh
Thời gian phục vụ: 24/7error: Content is protected !!