Ms. Hải Nguyễn (Hannah)

hainguyen

Ms. Hải Nguyễn (Hannah)

hainguyen

Trưởng phòng pháp chế doanh nghiệp, đang vận hành nhóm chuyên viên với 05 chuyên viên pháp lý và luật sư thường xuyên cùng nhiều đối tác là các luật sư từ các công ty thành viên, các cộng tác viên từ các trường đại học và các chuyên viên từ các cơ quan chức năng.

Trình độ:
Luật sư, Chuyên về luật kinh doanh, luật quốc tế.
Có hơn 04 năm kinh nghiệm liên tục về luật kinh doanh, các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, đặc biệt về giấy phép đầu tư kinh doanh, thuế, hành chính và các sự vụ thực tế tại các cơ quan nhà nước.

Lĩnh vực trải nghiệm:
Đã trải nghiệm thực tế hơn 30 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia.

Khách hàng:
Li & Fung; CJ; Cat Thai; Deloite; Interchem, IVS, Thai Plastic, Netszch…

Ngôn ngữ: Việt – Anh
Thời gian phục vụ: 24/7error: Content is protected !!