Doing business in Vietnam

VIET NAM ECONOMY PROFILE 2017- WORLD BANK
This economy profile presents the Doing Business indicators for Vietnam. To allow useful comparison, it also provides data for other selected economies (comparator economies) for each indicator.

quan ly con dau tron

QUY CHẾ QUẢN LÝ CON DẤU TRÒN

Tài liệu về quy tắc pháp lý về quản lý và sử dụng con dấu tròn; Các loại văn bản được phép đóng dấu tròn; Cách đóng dấu, qui trình duyệt văn bản trước khi đóng dấu; Biểu mẫu liên quan đến việc bàn giao, sử dụng con dấu, chữ ký.

SET-UP-A-BUSINESS-IN-VIETNAM

2017 GUIDE TO SETUP A BUSINESS IN VIETNAM

A guide covering how to setup a business in Vietnam including Investment type, How to setup, Corporate taxes, Land lease, Machinery & equipment, Foreign currency.

SET-UP-A-BUSINESS-IN-VIETNAM

GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT NAM 2017

Những lưu ý về môi trường kinh doanh tại việt nam bao gồm loại hình đầu tư, cách thành lập doanh nghiệp, thuế , bất động sản, máy móc & thiết bị, ngoại tệ.

APEC

THẺ DOANH NHÂN – VISA ĐẶC QUYỀN ĐẾN 18 NƯỚC TRONG KHỐI APEC

Thẻ doanh nhân ABTC như một tấm danh thiếp không chỉ mang lại những tiện ích như một loại visa đặc quyền di chuyển tự do trong 19 nước thuộc khối APEC mà còn mang theo một thông điệp về vị thế, uy tín kinh doanh của người sở hữu.

error: Content is protected !!